Ενημέρωση σχετικά με τις εισαγωγές και εξαγωγές φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων στο Ηνωμένο Βασίλειο

Δημοσιεύθηκε στις 29/09/2021 11:01

Ενημέρωση από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, σχετικά με τις εισαγωγές και εξαγωγές φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων στο Ηνωμένο Βασίλειο κ.α. θέματα φυτοϋγείας