Ο θεσμός: "Μεταλυκειακό έτος – Τάξη μαθητείας"

Δημοσιεύθηκε στις 20/10/2021 12:16

Στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως υπηρεσιών πληροφόρησης του Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων, επισυνάπτεται πληροφοριακό κείμενο της ενότητας «Θέματα απασχόλησης» με τίτλο «Μεταλυκειακό έτος – Τάξη μαθητείας».

Με τον όρο «μαθητεία» νοούνται τα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα οποία συνδυάζουν μάθηση στον χώρο εκπαίδευσης ή κατάρτισης και μάθηση σε χώρο εργασίας. Διεξάγονται σύμφωνα με καθορισμένο πρόγραμμα, το οποίο οδηγεί –έπειτα από εξετάσεις– σε αναγνωρισμένα επαγγελματικά προσόντα των αποφοίτων.

Το «Μεταλυκειακό έτος – Τάξη μαθητείας» καθιερώθηκε ως ένα από τα προγράμματα που περιλαμβάνει το σύστημα μαθητείας στην Ελλάδα. Αποτελεί μεταδευτεροβάθμιο κύκλο σπουδών του ΕΠΑΛ, ανήκει στο μη τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και οδηγεί στην απόκτηση προσόντων επιπέδου 5, σύμφωνα με το εθνικό και το ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων. Στους μαθητευομένους παρέχεται ημερήσια αποζημίωση και ασφάλιση για το μέρος της κατάρτισης που βασίζεται στην εργασία.