Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας ΑΜΘ για συμμετοχή σε εκθέσεις το έτος 2022

Δημοσιεύθηκε στις 01/11/2021 09:07

Ανακοινώνεται ότι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης εξετάζει το ενδεχόμενο συμμετοχής της σε μια σειρά από εκθέσεις για το έτος 2022. Σκοπός της Περιφέρειας ΑΜΘ, με την παρουσία της σε ευρέως αναγνωρισμένες εκθέσεις, είναι να προβάλλει και να προωθήσει τον αγροτοδιατροφικό τομέα της περιοχής και παράλληλα, να συμβάλλει στη δημιουργία σημαντικών ευκαιριών για τους συμμετέχοντες, με την σύναψη εμπορικών συμφωνιών.

Η Περιφέρεια ΑΜΘ θα επιδοτήσει το μεγαλύτερο μέρος της συμμετοχής για την ενοικίαση ομαδικού περιπτέρου. Το υπόλοιπο αυτής, το ύψος του οποίου θα εξαρτηθεί από το ποσοστό συμμετοχής των επιχειρήσεων, θα επιβαρύνει τους εκθέτες.

Για την επιλογή των υποψηφίων, θα πρέπει:

  1. τα αγροτικά προϊόντα, όπως, κατεψυγμένα κρέατα - ιχθυρά, γαλακτοκομικά, φρέσκα τρόφιμα, ψωμί & αρτοσκευάσματα, βιολογικά τρόφιμα, αφεψήματα, κρέας & κρεατοσκευάσματα, gourmet, delicatessen κ.α. να έχουν παραχθεί εντός της Περιφέρειας ΑΜΘ
  2. η δραστηριότητα της επιχείρησης να εμφανίζει συμβολή στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Επισημαίνεται ότι:

  1. θα δοθεί προτεραιότητα σε συνεταιρισμούς, συλλόγους, ομάδες παραγωγών
  2. θα εκπροσωπηθούν όσο το δυνατό περισσότερες Περιφερειακές ενότητες
  3. θα προηγηθούν οι εκθέτες οι οποίοι δεν έχουν ξανασυμμετάσχει σε περίπτερο της Περιφέρειας σε διεθνείς εκθέσεις

Ως εκ τούτου, οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών που ενδιαφέρονται για συμμετοχή με το περίπτερο της Περιφέρειας ΑΜΘ, καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέχρι και τις 30/11/2022 με υποβολή σχετικής αίτησης (επισυνάπτεται) στο γραφείο του ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: antipagrot@gmail.com

Δεν θα γίνονται δεκτές, ανυπόγραφες αιτήσεις και χωρίς τη σφραγίδα της επιχείρησης.

Για περισσότερες πληροφορίες: ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ, τηλεφωνο:2521351583 - 2.