Το ICC Ελλάς προσφέρει πλήρη υποτροφία σπουδών Master σε Πανεπιστήμιο της Κίνας

Δημοσιεύθηκε στις 14/01/2022 08:10

Το ICC Ελλάς στα πλαίσια της συνεργασίας του με το SILK ROAD CHAMBER OF INTERNATIONAL COMMERCE (http://www.srcic.com/)  προσφέρει υποτροφία (Full Scholarship ) για  Master of Contemporary Chinese Studies (MCCS) στο Silk Road School, Renmin University of China.( http://srs.ruc.edu.cn/).

Είναι ένα 2ετες πρόγραμμα Master στην αγγλική γλώσσα για εξειδίκευση σε ένα από τα παρακάτω:

  • Chinese Politics,
  • Chinese Economy,
  • Chinese Law, and
  • Chinese Culture

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το ICC Ελλάς, Εθνική Ελληνική Επιτροπή - Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο, Tηλ.:. 2103810879 | E-mail  iccgr@otenet.gr | Website  www.iccwbo.gr

Η προθεσμία για αίτηση συμμετοχής λήγει στις 30-4-2022 και ο κύκλος σπουδών αρχίζει τον Σεπτέμβριο 2022.