Η Χάρτα Διαφορετικότητας στην εργασία

Δημοσιεύθηκε στις 09/02/2022 09:13

Στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως υπηρεσιών πληροφόρησης του Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης

και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων του Ινστιτούτου Εργασίας ΓΣΕΕ, επισυνάπτεται πληροφοριακό κείμενο της ενότητας «Θέματα Απασχόλησης» με τίτλο:

«Η Χάρτα Διαφορετικότητας στην εργασία».

Η Χάρτα Διαφορετικότητας αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με στόχο την προστασία της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης στην εργασία. Είναι ένα κοινό κείμενο-συμφωνία των ευρωπαϊκών χωρών, χωρίς νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα, που όμως είναι δυνατό να συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη ενός διαλόγου αναφορικά με τους μηχανισμούς προστασίας στην εργασία, την άρση των διακρίσεων και την εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων. Ταυτόχρονα, το περιεχόμενο της Χάρτας υπογραμμίζει την ανάγκη για την αξιοποίηση της διαφορετικότητας και την καλλιέργεια των συνθηκών ανάπτυξής της στην εργασία.

Η χώρα μας είναι η 23η χώρα που υπέγραψε τη Χάρτα Διαφορετικότητας, το 2019, με αρμόδιο φορέα υλοποίησης της ευρωπαϊκής δράσης το Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων (ΚΕΑΝ).

Στόχος του κειμένου είναι να πληροφορήσει, αναλυτικότερα, για το περιεχόμενο της Χάρτας Διαφορετικότητας, τη σημασία της ευρωπαϊκής πλατφόρμας των Χαρτών Διαφορετικότητας και ευρύτερα του ευρωπαϊκού εγχειρήματος.