Νέο ρεκόρ ελληνικών εξαγωγών προς την Ρουμανία κατά το 2021

Δημοσιεύθηκε στις 15/02/2022 11:36

Σύμφωνα με ενημέρωση του Γραφείου ΟΕΥ Βουκουρεστίου η οποία βασίζεται στα πρόσφατα ανακοινωθέντα στοιχεία από την ΕΛ.ΣΤΑΤ., οι ελληνικές εξαγωγές προς την Ρουμανία, σημείωσαν νέο ρεκόρ καθώς υπερέβησαν για πρώτη φορά το όριο των 1,3 δισ. Ευρώ, φθάνοντας στα 1.351,0 εκ. Ευρώ.

Παράλληλα και με την παράλληλη αύξηση των ρουμανικών εξαγωγών προς την Ελλάδα, εξαγωγές που έφθασαν στα 804,6 εκ. Ευρώ, ο όγκος του διμερούς εμπορικού ισοζυγίου, επίσης υπερέβη για πρώτη φορά το όριο των 2 δισ. Ευρώ, φθάνοντας στα 2.155,6 εκ. Ευρώ.

Αναλυτικότερα και όσον αφορά στις:

A. Ελληνικές Εξαγωγές στην Ρουμανία.

Όπως προαναφέρθηκε έφθασαν στα 1.351,0 εκ. Ευρώ σημειώνοντας αύξηση έναντι του 2020 κατά 22,9%.

Αναλυτικότερα και ανά ομάδα των δέκα κυριότερων προϊόντων σε Διψήφιο Κωδικό:

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

 

 

2020

2021

Μεταβολή 2021/2020

CN_2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΞΙΑ_EΥΡΩ

ΑΞΙΑ_EΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

1.099.400.728

1.350.996.838

22,88%

'72'

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ, ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑΣ

134.512.422

198.547.187

47,61%

'39'

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ

95.088.259

140.118.802

47,36%

'08'

ΚΑΡΠΟΙ, ΦΡΟΥΤΑ, ΕΣΠΕΡΙΔ/ΔΩΝ-ΠΕΠΟΝΙΩΝ

126.903.776

123.343.292

-2,81%

'74'

ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ

66.404.779

122.564.098

84,57%

'95'

ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ, ΕΙΔΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ή ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

95.784.358

97.411.232

1,70%

'84'

ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ, ΛΕΒΗΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΕΣ

63.599.911

72.367.904

13,79%

'76'

ΑΡΓΙΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ

45.429.617

66.192.186

45,70%

'20'

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΚΑΡΠΩΝ, ΦΡΟΥΤΩΝ

37.238.656

37.541.291

0,81%

'85'

ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ κ.λπ.

24.043.932

36.734.180

52,78%

'27'

ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΛΑΔΙΑ, ΚΕΡΙΑ, ΑΣΦΑΛΤΩΔΕΙΣ, ΥΛ.

32.733.867

35.114.305

7,27%


Όπως προκύπτει από την ανωτέρω ανάλυση, κυριότερα εξαγόμενα προϊόντα είναι αυτά της ομάδας 72-Προϊόντα Σιδήρου-Χυτοσιδήρου-Χάλυβα με σύνολο εξαγωγών στα 198,5 εκ. Ευρώ και αύξηση έναντι του 2020 κατά 47,6%, ενώ παράλληλα σημειώνεται ότι :

α) 3 ακόμη ομάδες διψήφιων κωδικών συγκεντρώνουν αξίες εξαγωγών άνω των 120 εκ. Ευρώ ( Ομάδα 39- Πλαστικές Ύλες, Ομάδα 08-Φρέσκα Φρούτα και Ομάδα 74-Χαλκός-Τεχνουργήματα)

β) την μεγαλύτερη αύξηση σημείωσαν τα προϊόντα της ομάδας 74- Χαλκός και Τεχνουργήματα από Χαλκό, με αύξηση έναντι του 2020 που έφθασε στο 84,6%.

Τέλος σημειώνεται ότι όσον αφορά στις ελληνικές εξαγωγές προς την Ρουμανία, βαίνουν συνεχώς αυξανόμενες κατά την προηγούμενη 5ετία, καθώς το 2017 έφθασαν στα 875 εκ. Ευρώ, το 2018 στα 970 εκ. Ευρώ, το 2019 στο 1 δισ. Ευρώ, το 2020 στο 1,1 δισ. Ευρώ και το 2021 στα 1,35 δισ. Ευρώ.

 

Β. Ελληνικές Εισαγωγές  από την Ρουμανία.

Όπως προαναφέρθηκε έφθασαν στα 804,6 εκ. Ευρώ σημειώνοντας αύξηση έναντι του 2020 κατά 23,2%.

Αναλυτικότερα και ανά ομάδα των δέκα κυριότερων προϊόντων σε Διψήφιο Κωδικό:

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

 

 

2020

2021

Μεταβολή 2021/2020

CN_2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΞΙΑ_EΥΡΩ

ΑΞΙΑ_EΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ

653.262.176

804.569.836

23,16%

'85'

ΜΗΧΑΝΕΣ,ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ κ.λπ.

66.331.533

76.159.868

14,82%

'72'

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ, ΣΙΔΗΡΟΣ & ΧΑΛΥΒΑΣ

43.303.312

70.468.583

62,73%

'27'

ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΛΑΔΙΑ, ΚΕΡΙΑ, ΑΣΦΑΛΤΩΔΕΙΣ, ΥΛ.

71.013.684

53.453.107

-24,73%

'39'

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ & ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ

31.600.886

46.812.910

48,14%

'24'

ΚΑΠΝΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤ. ΚΑΠΝΟΥ

46.274.911

45.021.567

-2,71%

'84'

ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ, ΛΕΒΗΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΕΣ

30.595.977

41.663.194

36,17%

'48'

ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΑ, ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ

26.104.084

40.020.748

53,31%

'10'

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

29.813.640

38.345.315

28,62%

'44'

ΞΥΛΕΙΑ, ΞΥΛΟΚΑΡΒΟΥΝΑ - ΤΕΧΝΟΥΡΓ. ΑΠΟ ΞΥΛΟ

30.859.701

35.733.355

15,79%

'90'

ΟΡΓΑΝΑ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΟΠΤΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ κ.λπ.

21.250.213

31.849.676

49,88%

Όπως προκύπτει από την ανωτέρω ανάλυση, κυριότερα εισαγόμενα προϊόντα είναι αυτά της ομάδας 85-Μηχανές-Συσκευές, με σύνολο εξαγωγών στα 76,2 εκ. Ευρώ και αύξηση έναντι του 2020 κατά 14,8%, ενώ παράλληλα σημειώνεται ότι :

α) την μεγαλύτερη αύξηση σημείωσαν τα προϊόντα της ομάδας 72-Χυτοσίδηρος-Σίδηρος-Χάλυβας, με αύξηση έναντι του 2020 που έφθασε στο 62,7%.

β) την μεγαλύτερη μείωση κατά την προηγούμενη 3ετία παρουσιάζει η ομάδα 27. Καύσιμα, Ομάδα που το 2019 αποτελούσε την κυριότερη Ομάδα εισαγωγών με αξία εισαγωγών το 2019 στα 185 εκ. Ευρώ, ενώ το 2020 υποχώρησε στα 71 εκ. Ευρώ και το 2021 στα 53,5 εκ. Ευρώ.