Προσωπικά Δεδομένα και Εργασιακή Σχέση

Δημοσιεύθηκε στις 11/04/2022 14:26

Στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως υπηρεσιών πληροφόρησης του Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ  επισυνάπτονται κείμενα πληροφόρησης της ενότητας «Εργασιακά Θέματα» με τίτλο «Προσωπικά Δεδομένα και Εργασιακή Σχέση –Μέρος Α & Μέρος Β" στο οποίο παρουσιάζονται βασικά σημεία της νομοθεσίας που αφορούν στα προσωπικά δεδομένα και έχουν αντίκτυπο στις εργασιακές σχέσεις.