Υλοποίηση σχεδίου Συμπράξεων Μικρής Κλίμακας ΚΑ210, Τομέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ERASMUS+ 2021

Δημοσιεύθηκε στις 29/04/2022 07:43

Ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου «Εκπαίδευση και υποστήριξη επιχειρηματικής ανάπτυξης για μη γηγενείς ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων», (Project Acronym: “Enter 4 All”), στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+  (2021-1-EL01-KA210-VET-000030217).

Η Δράση έχει ως σκοπό να συμβάλει στον στόχο της ένταξης και της συμπερίληψης όσον αφορά στην παροχή στοχευμένης βοήθειας μέσω εκπαίδευσης και συμβουλευτικής σε μη γηγενείς Ιδιοκτήτες Μικρών Επιχειρήσεων, ώστε να ξεπεράσουν τα διάφορα εμπόδια που αντιμετωπίζουν για την εδραίωση και ανάπτυξη της επιχείρησής τους.

Η εταιρεία Stratigon θα υλοποιήσει το έργο σε συνεργασία με το Δίκτυο Αλληλέγγυας Συμβουλευτικής ΑΜΚΕ και την πορτογαλική APROXIMAR – COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL με σκοπό, αφενός την διευκόλυνση της πρόσβασης των αλλοδαπών επιχειρηματιών στις διαθέσιμες επιχειρηματικές ευκαιρίες και αφετέρου στην ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων τους.

Ενδεικτικά κάποιες από τις Δραστηριότητες του Έργου θα είναι:

➢ Ψηφιακός επιχειρηματικός οδικός χάρτης για την αναζήτηση και αξιοποίηση επιχειρηματικών ευκαιριών,

➢ Σχεδιασμός και Δικτύωση με εκπροσώπους Δημόσιων και Ιδιωτικών Φορέων, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε δράσεις επιχειρηματικότητας, απασχολησιμότητας, χρηματοδοτήσεων, κλπ.

➢ Ανάπτυξη και υλοποίηση στοχευμένων διαδικτυακών σεμιναρίων (webinars)

➢ Εκπαίδευση Facilitators μέσα από τις κοινότητες των επιχειρηματιών, με σκοπό να διατηρηθεί η απρόσκοπτη ενημέρωση και υποστήριξη των επιχειρηματιών και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Δυνατότητα συμμετοχής έχει κάθε αλλοδαπός αυτοαπασχολούμενος και επιχειρηματίας, συμπληρώνοντας την συνημμένη αίτηση συμμετοχής.

Η συμμετοχή για όλους τους συμμετέχοντες σε όλες τις δράσεις είναι δωρεάν.

Η διάρκεια του Σχεδίου ορίζεται σε 18 μήνες και συγκεκριμένα από 28/02/2022 έως και 27/08/2023.