Επαγγελματικά Λύκεια και εκπαιδευτικές διαδρομές

Δημοσιεύθηκε στις 06/07/2022 13:02

Στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως υπηρεσιών πληροφόρησης του Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ  επισυνάπτεται πληροφοριακό κείμενο της ενότητας «Θέματα Απασχόλησης» με τίτλο « Επαγγελματικά Λύκεια και εκπαιδευτικές διαδρομές».

Η επαγγελματική εκπαίδευση (ΕΠΑΛ) παρά τον σημαντικό της ρόλο, εκπαιδευτικό και επαγγελματικό, παραμένει λιγότερο ελκυστική επιλογή για τους νέους, συγκριτικά με τη γενική εκπαίδευση (ΓΕΛ).

Στόχος του κειμένου είναι να παρέχει στους υποψηφίους την κατάλληλη πληροφόρηση, ώστε να είναι σε θέση να αξιολογήσουν την προοπτική της επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Παρουσιάζονται αναλυτικά ο πρωτοβάθμιος κύκλος σπουδών και το μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας, οι τομείς και ειδικότητες των ΕΠΑΛ, οι τίτλοι σπουδών και η ισοτιμία τους με το εθνικό πλαίσιο προσόντων, καθώς και οι εκπαιδευτικές διαδρομές που προσφέρονται με την ολοκλήρωση της φοίτησης.