Ενδιαφέρον κιργιζικής εταιρείας “Enesay Group” για συνεργασία με ελληνικές επιχειρήσεις

Δημοσιεύθηκε στις 11/07/2022 09:20

Η Πρεσβεία της Δημοκρατίας της Κιργιζίας στη Ρωσική Ομοσπονδία με την υπ. αριθμ. 016/947 / 30.06.2022 Ρηματική Διακοίνωση της, έχει ενημερώσει το Γραφείο ΟΕΥ Μόσχας, ότι η κιργιζική επιχείρηση παραγωγής μαλλιού διάφορων ειδών “Enesay Group” ενδιαφέρεται για αγοραστές των προϊόντων της, με στόχο τη σύναψη συμβολαίων προμήθειας κατεργασμένων υλών.

Τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας είναι τα ακόλουθα:

“Enesay Group”

Emil Makeev, Γενικός Διευθυντής

Τηλ.: +996 552 527 152

E-mail: enesaygroup@gmail.com