Παράταση υποβολής αιτήσεων εισδοχής στη Θερμοκοιτίδα Thinc Thrace Incubator του ΔΠΘ

Δημοσιεύθηκε στις 19/08/2022 08:48

H Επιστημονική Επιτροπή της Θερμοκοιτίδας Επιχειρήσεων του ΔΠΘ Thinc Thrace Incubator ανακοινώνει ότι η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων εισδοχής στη Θερμοκοιτίδα Thinc Thrace Incubator που έληγε στις 18/8/2022 παρατείνεται έως την Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 17:00.

Η παράταση στην κατάθεση αιτήσεων για το πρόγραμμα κρίθηκε απαραίτητη λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος των ωφελουμένων. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της πρόσκλησης.

Αιτήσεις συμμετοχής στην επιχειρηματική θερμοκοιτίδα του ΔΠΘ υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας συμμετοχής στην ιστοσελίδα: thinc.duth.gr