Ερωτηματολόγιo Bu4Inno για παραγωγούς και επιχειρηματίες του αγροτοδιατροφικού τομέα

Δημοσιεύθηκε στις 29/08/2022 10:17

Tο Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ελλάδος (ΕΚΕΤΑ)/Institute of Applied Biosciences (INAB) (LP), η Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων - Gotse Delchev, Κέντρο Προώθησης Επιχειρηματικότητας (PP2) και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (UOM)/ Επιτροπή Ερευνών (RC)/Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (BSOS) (PP3), υλοποιούν έργο με θέμα  ''Bu4Inno: Business of Knowledge and Innovation in the primary and related secondary sector",  Project co-funded by the European Union and national funds of the participating countries. 

Το έργο Bu4Inno στοχεύει όχι μόνο σε νέες γεωργικές επιχειρήσεις και δυνητικούς επιχειρηματίες με ιδέες για να ξεκινήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις, αλλά και σε υφιστάμενες μονάδες, οι οποίες προσπαθούν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, να καινοτομήσουν, να αναπτύξουν νέα προϊόντα/υπηρεσίες και να συνεργαστούν στην ελληνοβουλγαρική διασυνοριακή περιοχή.

Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε παραγωγούς και επιχειρηματίες του αγροτοδιατροφικού τομέα από τους νομούς Θεσσαλονίκης, Σερρών, Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου. 

Για το ερωτηματολόγιο ακολουθήστε το Link: https://forms.gle/vjNExncUPhz3YWGV8

Επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο site και στη σελίδα στο Facebook του έργου:

Site: https://www.bu4inno.eu/index.php/el/

Facebook: @Bu4Inno