Προδημοσίευση Δέσμης Δράσεων «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ»

Δημοσιεύθηκε στις 27/12/2022 10:28

Προδημοσιεύθηκε η Δέσμη Δράσεων κρατικών ενισχύσεων «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΣΠΑ 2021 – 2027) με συνολικό προϋπολογισμό 700.000.000 €, η οποία στοχεύει στην αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας.

Στις επιλέξιμες δαπάνες των Δράσεων περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

  • κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος,
  • μηχανήματα – εξοπλισμός,
  • πιστοποίηση προϊόντων,
  • δαπάνες marketing, 
  • δαπάνες για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας.

Η κάθε επιμέρους Δράση καλύπτει διαφορετικού ύψους επενδυτικά σχέδια.

  • Δράση 1 - Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις με  επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 200.001 € έως και 1.000.000 € (επιλογή είτε ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Ε. 1407/2013/De minimis είτε ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Ε. 651/2014 /ΓΚΑΚ).

Προδημοσίευση Δράσης 1:  Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

  • Δράση 2 - Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις με  επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 30.000 € έως και 200.000 € (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ε. 1407/2013 (De minimis).

Προδημοσίευση Δράσης 2: Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

ΣημείωσηΕπισημαίνεται ότι υποβολή αίτησης χρηματοδότησης επιτρέπεται είτε μόνο στη «Δράση 1 – «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ » είτε μόνο στη «Δράση 2– «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ».

Δείτε εδώ την ιστοσελίδα της Δέσμης Δράσεων