Διαδικτυακή ημερίδα ενημέρωσης με τίτλο «Διαβούλευση για την πρόταση νέου περιορισμού PFAS»

Δημοσιεύθηκε στις 14/07/2023 08:19

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών (ECHA) ανήρτησε προς δημόσια διαβούλευση τον Μάρτιο του 2023 και για έξι μήνες (μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου 2023) στην ιστοσελίδα του, την πρόταση περιορισμού για τα PFASs (υπερφθοριωμένα αλκύλια), με στόχο τη συγκέντρωση δεδομένων που θα οδηγήσουν στην βέλτιστη τελική έκδοσή του.

Στο πλαίσιο αυτής της νομοθετικής διαδικασίας, διοργανώνεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ημερίδα για την ενημέρωση των ελληνικών επιχειρήσεων και λοιπών αρμοδίων φορέων, σχετικά με τις εξελίξεις που έχουν δρομολογηθεί για την ένταξη του νέου περιορισμού για τα PFAS στον κανονισμό 1907/2006/ΕΚ - REACH. Η  ημερίδα ενημέρωσης θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Τριτη 18 Ιουλίου 2023 και ώρα 11.00 -13:30.

Όσοι επιθυμείτε να την παρακολουθήσετε, μπορείτε να συνδεθείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://gcsl.webex.com/gcsl/j.php?MTID=m9c84aced705f23cdbdc99ebc53e24338