Ενημερωτική Ημερίδα ΤΟΠΕΚΟ "Τηθύς"

Δημοσιεύθηκε στις 02/06/2014 09:47

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη "ΤΗΘΥΣ" στο πλαίσιο του έργου: «Παραγωγή και εμπορία τοπικών προϊόντων σε συνδυασμό με πολιτιστικές δράσεις και θεματικό εναλλακτικό τουρισμό και δικτύωση» διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης την Τρίτη 03/06/2014 ώρα 10:00 π.μ.στο Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης.