Ενημερωτική Ημερίδα ΤΟΠΕΚΟ "Αλφιτοπώλις"

Δημοσιεύθηκε στις 02/06/2014 09:49

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη "ΑΛΦΙΤΟΠΩΛΙΣ" στο πλαίσιο του έργου: «Παραγωγή και Εμπορία Τοπικών προϊόντων και προώθησής τους μέσω του Θεματικού Εναλλακτικού Τουρισμού, του Πολιτισμού και της Δικτύωσης. Εξειδίκευση στην παροχή υπηρεσιών φροντίδας κατ’ οίκον σε ηλικιωμένα άτομα καθώς και σε άτομα που βρίσκονται στην διαδικασία ανάρρωσης» διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης την Τετάρτη 04/06/2014 ώρα 10:00 π.μ.στην αίθουσα Μουσείου Λαογραφικών Ενδυμασιών Βαλκανικών Χωρών & Πολιτιστικό Κέντρο Γενισέας.