Πανελλαδική Διαδικτυακή Έρευνα: «Αντικίνητρα Διεθνοποίησης Ελληνικών Επιχειρήσεων»

Δημοσιεύθηκε στις 24/06/2014 10:48

Είναι γνωστό ότι οι εξαγωγές έχουν για τη χώρα μας στρατηγική σημασία και κάτω από τις παρούσες οικονομικές συνθήκες αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Στο πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητη η συστηματική και επιστημονική τεκμηρίωση προς το ευρύτερο εξωτερικό περιβάλλον του εξαγωγικού κόσμου, την Επίσημη Πολιτεία και τους Δημόσιους Φορείς, όλων των προβλημάτων και των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι εξωστρεφείς επιχειρήσεις της χώρας στην καθημερινή τους δραστηριότητα.

Η πανελλαδική διαδικτυακή έρευνα με τίτλο: "Αντικίνητρα Διεθνοποίησης Ελληνικών Επιχειρήσεων" που  διεξάγεται από το Κέντρο Εξαγωγικών Ερευνών & Μελετών (ΚΕΕΜ), με τη συνεργασία του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ), φιλοδοξεί να συμβάλει στην κάλυψη αυτού του κενού και στόχο έχει να αναδείξει τις προτεραιότητες ουσιαστικής υποστήριξης της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας στη χώρα.

Για περισσότερες πληροφορίες: Κέντρο Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), κα Παρασκευή Καλδέλη ή κο Χάρη Βουρδουμπά, Τηλ.: 210.5228925 – 210.5221515 - FAX: 210.5242568

 

Τα δεδομένα που συλλέγονται θεωρούνται απολύτως εμπιστευτικά και μετά τη στατιστική επεξεργασία κάθε εντοπισμός των προσώπων ή των επιχειρήσεων που συμμετείχαν θα είναι αδύνατος.