Ευνοϊκοί όροι δόμησης για τις βιομηχανίες σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως

Δημοσιεύθηκε στις 14/07/2014 14:43

Η ανέγερση ή η επέκταση βιομηχανικών μονάδων σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως διέπεται από το Π.Δ./24-05-85 (Δόμηση Εκτός Σχεδίου) και πιο συγεκριμένα από το άρθρο 4 αυτού.

Στην παράγραφο 5 του άρθρου 4 καθορίζονται οι επιτρεπόμενοι όροι δόμησης για τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Τον Απρίλιο 2014 τροποποιήθηκε η παράγραφος 7 του ίδιου άρθρου. Σύμφωνα με την παράγραφ 7, όπως ισχύει σήμερα, επιτρέπεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 4 η επέκταση υφιστάμενων βιομηχανικών εγκαταστάσεων εφόσον αποδεδειγμένα βρίσκονται σε λειτουργία. Η βεβαίωση της λειτουργίας τους μπορεί να δοθεί από την Δ/νση Βιομηχανίας.

Πρακτικά τα παραπάνω σημαίνουν τα εξής: Οι υφιστάμενες βιομηχανικές μονάδες μπορούν να επεκτείνουν την κτιριακή τους υποδομή πέρα από τα τετραγωνικά και τον όγκο που δικαιούνταν έως τώρα, πιο κοντά στα όρια του οικοπέδου τους και καλύπτοντας μεγαλύτερο μέρος του οικοπέδου τους.