Αποτελέσματα Παγκόσμιας Έρευνας του ICC για τις προτεραιότητες της πολιτικής των επιχειρήσεων προς την G20

Δημοσιεύθηκε στις 17/07/2014 12:54

Ανακοινώθηκε το πόρισμα της Παγκόσμιας  Έρευνας G20  του ICC (Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου) που μετρά και προσδιορίζει τις προτεραιότητες της διεθνούς επιχειρηματικής κοινότητας,  το οποίο και θα προωθήσει το ICC στους ηγέτες της G20.

H έρευνα του ICC, που δημοσιεύτηκε σήμερα (17 Ιουλίου 2014), δείχνει ότι το πολυμερές εμπόριο, οι επενδύσεις και οι υποδομές είναι σταθερά τοποθετημένα στην κορυφή των προτεραιοτήτων της πολιτικής των επιχειρήσεων, για να τις λάβουν υπόψη οι ηγέτες της G20.

Αντλώντας πληροφορίες από το μοναδικά εκτεταμένο διεθνές δίκτυο των επιχειρήσεων και οργανώσεων του ICC, σε πάνω από 130 χώρες, η έρευνα δείχνει τις βασικότερες προτεραιότητες για να προωθηθούν στην εμπορική ατζέντα της  G20, και την ανάληψη δράσης για τη βελτίωση των επενδύσεων και των υποδομών - ειδικά για τη μείωση των εμπορικών φραγμών και τη θέσπιση ενός πολυμερούς πλαισίου για τις επενδύσεις. Διαπιστώνεται επίσης  ότι  η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και η αειφόρος ενέργεια είναι θέματα που, όπου είναι δυνατόν, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από τους ηγέτες της G20.

Σήμφωνα με το ICC, "η ιεράρχηση των αποτελεσμάτων στέλνει το σαφές μήνυμα ότι η επιχειρηματική κοινότητα πιστεύει ότι, η ηγεσία του G20 μπορεί να επιτύχει πρόοδο, βάσει της επικρατούσας δυναμικής,  στις διεθνείς εμπορικές διαπραγματεύσεις. Στον απόηχο της ιστορικής συμφωνίας του περασμένου έτους, του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), για τη διευκόλυνση των συναλλαγών, τώρα έχουμε την πιο ισχυρή εμπορική ατζέντα των τελευταίων δεκαετιών. Με μια ανανεωμένη αίσθηση της συνεργασίας μεταξύ των εμπορικών εταίρων του κόσμου, είναι η κατάλληλη στιγμή για την G20 να προχωρήσει σε αποφάσεις".

Η  Έκθεση σχετικά με τις βασικές διαπιστώσεις, αποκαλύπτει ότι τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων εκπροσώπων, επιχειρήσεων & οργανισμών, πιστεύουν ότι η G20 έχει συμβάλει στη βελτίωση του περιβάλλοντος της παγκόσμιας επιχειρηματικής κοινότητας, μετά την οικονομική κρίση του 2008,  και παραμένει ο αρμόδιος φορέας για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων οικονομικών θεμάτων.

Η μεγάλη πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα δήλωσαν ότι, οι επιχειρήσεις πρέπει να συμμετέχουν περισσότερο στη διαδικασία της G20 μέσω της συμμετοχής σε θεσμοθετημένες συναντήσεις με υπουργούς της G20, της συμμετοχής σε επίσημες ομάδες εργασίας για εμπορικά/οικονομικά ζήτημα και να έχουν άμεσο διάλογο με τους ηγέτες της G20.

Η έρευνα περιέχει απόψεις από μεγάλες/πολυεθνικές αλλά  και από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), σε ένα μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων.

Το περιεχόμενο της έρευνας διασφάλισε ότι οι επιχειρήσεις-ανεξάρτητα από το μέγεθος, τη γεωγραφική περιοχή ή τομέα δραστηριότητος – είχαν την ευκαιρία να μεταφέρουν απόψεις σχετικά με θέματα πολιτικής που έχουν θεμελιώδη σημασία για αυτές. Το ICC Ελλάς είχε προσκαλέσει τον Σεπτέμβριο του 2013, μέσω των επιμελητηρίων μελών του - μεταξύ αυτών και του Επιμελητηρίου Ξάνθης - όλες τις επιχειρήσεις της χώρας να συμμετάσχουν σε αυτή την έρευνα.

Οι περίπου 2.000 συμμετέχοντες στην έρευνα προέρχονται από περισσότερες από 100 χώρες, συμπεριλαμβανομένων όλων των χωρών μελών της G20. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων ήταν από τις ΜΜΕ και σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες ήταν ιδιοκτήτες επιχειρήσεων ή διευθυντές.