Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η συνάντηση Δικτύωσης με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις, που διοργάνωσε το Επιμελητήριο Ξάνθης

Δημοσιεύθηκε στις 08/08/2014 11:15

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η συνάντηση Δικτύωσης με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις, που διοργάνωσε το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ξάνθης, στην αίθουσα εκδηλώσεών του, την  Πέμπτη 31 Ιουλίου 2014 και ώρα 9:30 π.μ., στα πλαίσια της Πράξης: «Παραγωγή και εμπορία τοπικών προϊόντων σε συνδυασμό με πολιτιστικές δράσεις και θεματικό εναλλακτικό τουρισμό και δικτύωση», στην οποία συμμετέχει ως εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΤΗΘΥΣ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία».

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι από Αναπτυξιακές Συμπράξεις της Περιφέρειας, αλλά και εκπρόσωποι φορέων (Επιμελητήριο Ξάνθης, Εμπορικός Σύλλογος Ξάνθης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης).

Η συνάντηση ξεκίνησε με μία γενική παρουσίαση του προγράμματος που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΤΗΘΥΣ» από τον εκπρόσωπο του συντονιστή φορέα και διαχειριστή της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, κο Πουσπουρίκα Μιχάλη. Συγκεκριμένα, ο κος Πουσπουρίκας αναφέρθηκε στους εταίρους που απαρτίζουν την Α.Σ., αλλά και στο τοπικό σχέδιο δράσης, το οποίο προωθεί νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και εργασίας στο Δήμο Ξάνθης, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή στον κλάδο εμπορίας τοπικών προϊόντων, τονίζοντας ότι ο τελικός στόχος είναι η ένταξη και των 85 ωφελουμένων στην αγορά εργασίας και την παραγωγική διαδικασία, ώστε να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή. Στη συνέχεια, περιέγραψε συνοπτικά τις δράσεις του έργου και την εξέλιξη αυτών, αλλά και τα εκτιμώμενα για τους ωφελούμενους αποτελέσματα που θα προκύψουν.

Ακολούθησε μια πιο σύντομη περιγραφή των λοιπών Αναπτυξιακών Συμπράξεων από τους εκπροσώπους τους. Ο κος Τοφέας Αναστάσιος, εκπρόσωπος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Κ.ΟΙΚΟΝ.Ε.Σ», παρουσίασε την πράξη «Προώθηση της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας στον τομέα της Κοινωνικής Μέριμνας. Κοινωνική Οικονομία – Εργασιακή Σταθερότητα», τονίζοντας ότι αποσκοπεί στην επανένταξη στην επαγγελματική δραστηριότητα 100 ωφελουμένων από τους εγγεγραμμένους άνεργους στα μητρώα του ΟΑΕΔ. Ο κος Τοφέας δήλωσε ότι η Παρέμβαση θα υλοποιηθεί αξιοποιώντας τις νέες ευκαιρίες ανάπτυξης που θα υλοποιηθούν στην περιοχή, στα πλαίσια δημιουργίας μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, βρεφονηπιακών σταθμών και φιλοξενίας ΑΜΕΑ, αλλά και της απασχόλησης σε ήδη λειτουργούσες μονάδες των κλάδων αυτών, καθώς και της ίδρυσης από τους ωφελούμενους κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων με αντικείμενο τις παραπάνω δραστηριότητες. Αντίστοιχα, η κα Πετρακοπούλου Ζωγραφιά, εκπρόσωπος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΑΛΦΙΤΟΠΩΛΙΣ», παρουσίασε την πράξη «Παραγωγή και Εμπορία Τοπικών προϊόντων και προώθησής τους μέσω του Θεματικού Εναλλακτικού Τουρισμού, του Πολιτισμού και της Δικτύωσης. Εξειδίκευση στην παροχή υπηρεσιών φροντίδας κατ’ οίκον σε ηλικιωμένα άτομα καθώς και σε άτομα που βρίσκονται στην διαδικασία ανάρρωσης», που αποσκοπεί στην επανένταξη 85 ατόμων από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες  του Δήμου Αβδήρων. Η κα Αφεντουλίδου Κυριακή, εκπρόσωπος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΡΟΔΟΠΗ», μίλησε για την πράξη «Ανοικτή αγορά εργασίας για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες στην περιφερειακή ενότητα Ροδόπης», η οποία επίσης υποστηρίζει την επανένταξη στην αγορά εργασίας 150 ανέργων, κατοίκων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσχέρειες στην επαγγελματική τους αποκατάσταση. Τέλος, ο κος Σιδηρόπουλος Ιωάννης, εκπρόσωπος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΑΝΑΣΑ» μίλησε για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης «Τοπική Σύμπραξη για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων αγροτών – ανέργων και νέων επιστημόνων στον αγροπεριβαλλοντικό και αγροδιατροφικό τομέα», στόχος του οποίου είναι η υλοποίηση ολοκληρωμένων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και υποβοήθησης της επιχειρηματικότητας που θα οδηγήσουν στην ένταξη στην αγορά εργασίας 120 ωφελουμένων, με παράλληλη αξιοποίηση της δυναμικής του αγροτικού χώρου και της υπαίθρου.

Στη συνέχεια ακολούθησε διάλογος μεταξύ όλων των συμμετεχόντων για την ανταλλαγή καλών πρακτικών που θα οδηγήσουν στην επίτευξη των στόχων, οι οποίοι είναι κατά μία έννοια κοινοί. Πολύ σημαντική κρίθηκε από όλους η προσπάθεια επίτευξης μιας πιο προσωποποιημένης διαδικασίας μεταξύ των επιχειρήσεων, των συμπράξεων και των ωφελουμένων, ώστε, μέσω της προσωπικής επαφής, να επιτευχθεί η προώθηση των κατάλληλων ωφελούμενων στις κατάλληλες θέσεις. Επιπλέον, συζητήθηκε η ανάγκη να ενεργοποιηθεί περαιτέρω το δίκτυο Αναπτυξιακών Συμπράξεων που έχει συσταθεί για την αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων προκύπτουν και μέσω αυτού να πραγματοποιηθεί μια πιο οργανωμένη προσπάθεια απέναντι στο Υπουργείο, ώστε να τροποποιηθούν οι προϋποθέσεις πλήρωσης του στόχου (100% αποκατάσταση των ωφελουμένων), δεδομένων των αντίξοων συνθηκών που όλες οι Συμπράξεις αντιμετωπίζουν (οικονομική κρίση, χαμηλό μορφωτικό επίπεδο πλειοψηφίας ωφελουμένων, μικρό χρονικό διάστημα ως τη λήξη του προγράμματος).

Η συνάντηση έκλεισε με ευχαριστίες από τον κο Πουσπουρίκα προς όλους τους παρευρισκόμενους για τη συμμετοχή τους.