Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση & Διακυβέρνηση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Δημοσιεύθηκε στις 29/01/2015 14:03

Προκήρυξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση, του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.