Εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην "Τραπεζική, Λογιστική & Χρηματοοικονομική"

Δημοσιεύθηκε στις 13/05/2015 11:31

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ανακοινώνουν (http://www.eap.gr/view.php?artid=4516) την από κοινού πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση 450 θέσεων φοιτητών, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν το εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ) στην «Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική» (Master in Banking, Accounting and Finance).

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του προγράμματος www.mbaf.hou-unic.eu , να επικοινωνούν ηλεκτρονικά στα emails tra@eap.gr και DL.admissions@unic.ac.cy ή να τηλεφωνούν στα τηλέφωνα 2610367344 (Ελλάδα) και +35722842020 / 6979979531 (Κύπρο).