Ελληνο-Αλβανικός Επιχειρηματικός Οδηγός 2015-2016

Η πρώτη ηλεκτρονική έκδοση του Ελληνο – Αλβανικού επιχειρηματικού Οδηγού «HELLENIC – ALBANIAN BUSINESS Relations INDEX 2015 - 2016», ολοκληρώθηκε και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Αλβανία, στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.agora.mfa.gr/agora/images/docs/rad6CDDAHellenicAlbanianBusinessIndex2016.pdf

Η έκδοση αυτή, η οποία έρχεται να καλύψει, εν μέρει το κενό από την έλλειψη επιχειρηματικών καταλόγων στην Αλβανία, συγκεντρώνει τα επιχειρηματικά προφίλ 130 επιχειρήσεων μικτών, ομογενειακών ή αμιγώς ελληνικών συμφερόντων στην Αλβανία, σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως τράπεζες, τηλεπικοινωνίες, πληροφορική, εμπόριο, βιομηχανία, υγεία, εκπαίδευση, κατασκευές και δομικά υλικά κ.ά. Επιπλέον, παρέχει χρήσιμες πληροφορίες οικονομικού, εμπορικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος στις ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στην Αλβανία.

Πρόκειται για ένα δυναμικό εργαλείο, καθώς παρέχεται η δυνατότητα και σε άλλες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στην Αλβανία να συμπεριληφθούν στην επόμενη έκδοση του Οδηγού, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, κατόπιν επικοινωνίας με το Γραφείο ΟΕΥ (ecocom-tirana@mfa.gr). Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τα επίσημα αλβανικά στατιστικά στοιχεία, στην Αλβανία δραστηριοποιούνται 640 ελληνικές και μικτές επιχειρήσεις και το συνολικό επενδυμένο κεφάλαιο ανέρχεται σε 1.169 εκατ. ευρώ, καθιστώντας την Ελλάδα πρώτο ξένο επενδυτή με μερίδιο άνω του 25%.

Ο  «Ελληνο-Αλβανικός Επιχειρηματικός Οδηγός 2015-2016» παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση,  στην οποία κεντρικός ομιλητής ήταν ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος. Πληροφορίες για την εκδήλωση, η οποία συγκέντρωσε το ενδιαφέρον άνω των 400 ατόμων και είχε ευρεία κάλυψη από τα αλβανικά ΜΜΕ, είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=46836