Άρθρα στην κατηγορία Λοιπά Νέα

Ημερομηνία
Στατιστικά στοιχεία ανεργίας από τον ΟΑΕΔ - Νοεμβριος 2020
Δημοσιεύθηκε στις 21/12/2020 09:02
Στην κατηγορία: Λοιπά Νέα
Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το πιλοτικό πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων 100 εποχικά εργαζομένων στον τουρισμό
Δημοσιεύθηκε στις 16/12/2020 13:37
Συνεργασία ΟΑΕΔ και Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών
Στην κατηγορία: Λοιπά Νέα