Ενημερωτικό Δελτίο του Ελληνικού Κέντρου Διαμεσολάβησης & Διαιτησίας

Δημοσιεύθηκε στις 26/03/2013 11:44

Το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης & Διαιτησίας αποτελεί την πρώτη αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία - συσταθείσα το 2010 - για την παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης και εκπαίδευσης στη διαμεσολάβηση στη χώρα μας.