Εκλογές Επιμελητηρίου Ξάνθης 2017
Investment Tools
Προκηρύξεις  Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
e-learning
Απόκτηση Άδειας Χρήσης Πνευματικών Δικαιωμάτων

Ημερολόγιο

e-Επιμελητήριο
Enterprise Greece
Ψηφιακή Υπογραφή
Ξάνθη: Ανακαλύψτε τους ανεξερεύνητους μύθους
The house of shadow
Γ.Ε.ΜΗ.
Υ.Μ.Σ.
Ι.Κ.Ε. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
ΕΤΕΑΝ Α.Ε. - ΤΕΠΙΧ
AGORA - Hellenic Republic Ministry of Foreign Affairs
Διαύγεια - διαφάνεια στο κράτος
ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαγωνισμός της ΔΕΥΑΞ για την προμήθεια αδρανών υλικών, θερμού ασφαλτομίγματος έτους 2017-2018

Δημοσιεύθηκε στις 12/06/2017 10:11

Πρόχειρος δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός της ΔΕΥΑΞ για την προμήθεια αδρανών υλικών, θερμού ασφαλτομίγματος έτους 2017-2018, προϋπολογισμού 58.030,00€ (πλέον του ΦΠΑ).

Μειοδότρια θα αναδειχθεί η εταιρεία με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής του τιμολογίου της μελέτης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017 και ώρα 10:30 μέχρι 11:00, στα γραφεία του κτιρίου διοίκησης της ΔΕΥΑΞ, που βρίσκονται στο τέρμα 4ηςΟκτωβρίου, Ξάνθη.

Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλ.: 25411 00350 και 25411 00347