Investment Tools
e-learning
Απόκτηση Άδειας Χρήσης Πνευματικών Δικαιωμάτων

Ημερολόγιο

Σύστημα Μητρώου Εγγυήσεων Καταναλωτή
e-Επιμελητήριο
Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα
Enterprise Greece
Ψηφιακή Υπογραφή
ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ.
Ξάνθη: Ανακαλύψτε τους ανεξερεύνητους μύθους
The house of shadow
Startup Greece
Γ.Ε.ΜΗ.
Υ.Μ.Σ.
Ι.Κ.Ε. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
ΕΤΕΑΝ Α.Ε. - ΤΕΠΙΧ
AGORA - Hellenic Republic Ministry of Foreign Affairs
Διαύγεια - διαφάνεια στο κράτος
ΕΣΠΑ 2007-2013

Επαναληπτικός διαγωνισμός της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού για την προμήθεια κεντρικών μονάδων Η/Υ

Δημοσιεύθηκε στις 09/10/2017 09:30

Η Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού προκηρύσσει 1ο επαναληπτικό ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο 3ετούς διάρκειας, ετών 2018-2020, για την προμήθεια κεντρικών μονάδων Η/Υ, για ανάγκες του ΣΞ (ΑΔ: 51/2017), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσεη της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικού προϋπολογισμού 141.411,29€ (άνευ ΦΠΑ).

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Καταληκτική ημερομηνία & ώρα κατάθεσης των προσφορών: Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2017, ώρα 14:00.

Αποσφράγιση των προσφορών: Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017, ώρα 10:00 π.μ.

Έναρξη υποβολής προσφορών: Τρίτη 07 Νοεμβρίου 2017, ώρα 08:00 π.μ.