Investment Tools
e-learning
Απόκτηση Άδειας Χρήσης Πνευματικών Δικαιωμάτων

Ημερολόγιο

Σύστημα Μητρώου Εγγυήσεων Καταναλωτή
e-Επιμελητήριο
Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα
Enterprise Greece
Ψηφιακή Υπογραφή
ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ.
Ξάνθη: Ανακαλύψτε τους ανεξερεύνητους μύθους
The house of shadow
Startup Greece
Γ.Ε.ΜΗ.
Υ.Μ.Σ.
Ι.Κ.Ε. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
ΕΤΕΑΝ Α.Ε. - ΤΕΠΙΧ
AGORA - Hellenic Republic Ministry of Foreign Affairs
Διαύγεια - διαφάνεια στο κράτος
ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαγωνισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης για την προμήθεια οχημάτων τύπου JEEP-SUV

Δημοσιεύθηκε στις 16/11/2017 14:30

Ηλεκτρονικός ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, για την προμήθεια έξι (6) οχημάτων τύπου JEEP-SUV, συνολικού προϋπολογισμού 135.770,30€ συμπ. ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της συνολικά χαμηλότερης τιμής σε ευρώ για το σύνολο των οχημάτων.

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των υπό προμήθεια έξι (6) οχημάτων αλλιώς θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Οι προσφορές υποβάλλονται από την Παρασκευή 17/11/2017 και ώρα 08:00 π.μ. μέχρι την Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 15:00 μ.μ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.