Investment Tools
e-learning
Απόκτηση Άδειας Χρήσης Πνευματικών Δικαιωμάτων

Ημερολόγιο

Σύστημα Μητρώου Εγγυήσεων Καταναλωτή
e-Επιμελητήριο
Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα
Enterprise Greece
Ψηφιακή Υπογραφή
ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ.
Ξάνθη: Ανακαλύψτε τους ανεξερεύνητους μύθους
The house of shadow
Startup Greece
Γ.Ε.ΜΗ.
Υ.Μ.Σ.
Ι.Κ.Ε. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
ΕΤΕΑΝ Α.Ε. - ΤΕΠΙΧ
AGORA - Hellenic Republic Ministry of Foreign Affairs
Διαύγεια - διαφάνεια στο κράτος
ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας ελαστικών επισώτρων οχημάτων

Δημοσιεύθηκε στις 22/12/2017 14:04

Η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης προτίθεται, στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα (αρχές του 2018) να διενεργήσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με συμφωνία – πλαίσιο για την προμήθεια "Ελαστικών επισώτρων μοτοσικλετών", "Ελαστικών επισώτρων αυτοκίνητων", "Ελαστικών επισώτρων λεωφορείων", "Ελαστικών επισώτρων αστικών λεωφορείων" και "Ελαστικών επισώτρων φορτηγών αυτοκινήτων", για τις ανάγκες φορέων του Δημοσίου.

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώνεται από την Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών, ότι στην ιστοσελίδα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr στο πεδίο "Διαβουλεύσειςαναρτήθηκαν προς διαβούλευση οι επικαιροποιημένες Τεχνικές Προδιαγραφές για:

  • Ελαστικά επίσωτρα μοτοσικλετών
  • Ελαστικά επίσωτρα αυτοκίνητων
  • Ελαστικά επίσωτρα λεωφορείων
  • Ελαστικά επίσωτρα αστικών λεωφορείων
  • Ελαστικά επίσωτρα φορτηγών αυτοκινήτων

Η υποβολή σχολίων και οι οποιεσδήποτε παρατηρήσεις και προτάσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών θα είναι δυνατή για ένα (1) μήνα από την ημερομηνία ανάρτησής τους στο ΕΣΗΔΗΣ, δηλαδή μέχρι τις 19-01-2018 στον ειδικό χώρο σχολίων στην ανωτέρω ιστοσελίδα.

Στόχος της Δ/νσης 'Ερευνας Αγοράς & Τεχνικών Προδιαγραφών είναι οι τεχνικές προδιαγραφές να καλύπτουν τις ανάγκες του σκοπού για τον οποίο προορίζονται, να εξασφαλίζουν τα απαιτούμενα από τη νομοθεσία σχετικά με την ποιότητα των προϊόντων και να προσδίδουν όρους αειφόρου ανάπτυξης και περιβαλλοντικής διαχείρισης στις δημόσιες συμβάσεις. Ταυτόχρονα όμως στόχος είναι οι τεχνικές προδιαγραφές να εξασφαλίζουν ευρεία συμμετοχή, άρση τυχόν εμποδίων και ενίσχυση του ανταγωνισμού, με αποτέλεσμα τη διευκόλυνση και συντόμευση των διαγωνιστικών διαδικασιών.

Επιπρόσθετα, η Διεύθυνση επιθυμεί οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να αποστείλουν τα ακόλουθα στοιχεία :

  • Την εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε διαγωνισμούς που προκηρύσσει η Εθνική Κεντρική Αναθέτουσα Αρχή (ΕΚΑΑ) – Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών για το αναφερόμενο είδος.
  • Τη γεωγραφική περιοχή που δραστηριοποιείται η επιχείρηση
  • Τις πιστοποιήσεις ποιότητας που διαθέτει η επιχείρηση (π.χ. ISO, οικολογικά σήματα κ.ο.κ.)
  • Το μέσο κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας

Τα στοιχεία αυτά θα αξιοποιηθούν για τη δημιουργία βάσης δεδομένων - μητρώου με στοιχεία δυνητικών προμηθευτών του Δημοσίου  και θα συμβάλουν στην εξαγωγή ολοκληρωμένων και αξιόπιστων αποτελεσμάτων έρευνας αγοράς.

 

Απαντήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών και των πρόσθετων ζητούμενων πληροφοριών μπορούν να αποστέλλονται, εναλλακτικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση marketsearch@eprocurement.gov.gr