Investment Tools
e-learning
Απόκτηση Άδειας Χρήσης Πνευματικών Δικαιωμάτων

Ημερολόγιο

Σύστημα Μητρώου Εγγυήσεων Καταναλωτή
e-Επιμελητήριο
Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα
Enterprise Greece
Ψηφιακή Υπογραφή
ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ.
Ξάνθη: Ανακαλύψτε τους ανεξερεύνητους μύθους
The house of shadow
Startup Greece
Γ.Ε.ΜΗ.
Υ.Μ.Σ.
Ι.Κ.Ε. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
ΕΤΕΑΝ Α.Ε. - ΤΕΠΙΧ
AGORA - Hellenic Republic Ministry of Foreign Affairs
Διαύγεια - διαφάνεια στο κράτος
ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας γραφικής ύλης

Δημοσιεύθηκε στις 22/12/2017 14:19

Η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης πρόκειται να προβεί στην θεώρηση ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών για γραφική ύλη.

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώνεται από την Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών, ότι στην ιστοσελίδα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr στο πεδίο "Διαβουλεύσειςαναρτήθηκαν προς διαβούλευση οι επικαιροποιημένες Τεχνικές Προδιαγραφές για γραφική ύλη.

Η υποβολή σχολίων και οι οποιεσδήποτε παρατηρήσεις και προτάσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών θα είναι δυνατή για ένα (1) μήνα, δηλαδή μέχρι τις 21-01-2018 στον ειδικό χώρο σχολίων στην ανωτέρω ιστοσελίδα.

Η εκπόνηση των τεχνικών προδιαγραφών έγινε με βάση τις συνηθέστερες ανάγκες των φορέων σε γραφική ύλη και με την κείμενη νομοθεσία για την γενική ασφάλεια των προϊόντων. Στόχος της Δ/νσης 'Ερευνας Αγοράς & Τεχνικών Προδιαγραφών είναι οι τεχνικές προδιαγραφές να καλύπτουν τις ανάγκες του σκοπού για τον οποίο προορίζονται, να εξασφαλίζουν τα απαιτούμενα από τη νομοθεσία σχετικά με την ποιότητα των προϊόντων. Ταυτόχρονα όμως στόχος είναι οι τεχνικές προδιαγραφές να εξασφαλίζουν ευρεία συμμετοχή, άρση τυχόν εμποδίων και ενίσχυση του ανταγωνισμού, με αποτέλεσμα τη διευκόλυνση και συντόμευση των διαγωνιστικών διαδικασιών.