Διαγωνισμός της 650 Προκεχωρημένης Αποθήκης Υλικού Πολέμου για την προμήθεια κοντομάνικων φανελών παραλλαγής-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Δημοσιεύθηκε στις 03/05/2018 14:00
Η 650 Προκεχωρημένη Αποθήκη Υλικού Πολέμου/4ο Γραφείο, πρόκειται να διεξάγει συνοπτικό διαγωνισμό, με ενσφράγιστες προσφορές, για την προμήθεια κοντομάνικων φανελών παραλλαγής δάσους προς κάλυψη αναγκών Ν/Σ οπλιτών έτους 2018, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, συνολικού ύψους 52.965,00€.
 
Ημερομηνία - ώρα κατάθεσης - αποσφράγισης προσφορών: Δευτέρα 21 Μαΐου 2018 και ώρα 11:00 π.μ.
 
Ως τόπος παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 650 ΠΑΥΠ (Στρατόπεδο "Εφ. Ανθλγου Στογιαννίδη Ευάγγελου", Βανιάνο Ξάνθης)
 
Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό, στο τηλέφωνο 2541036304, Λγός Καλότσης Ιωάννης, Ανθστης Βαρυτιμίδης Συμεών, από 07:30 έως 14:00.