Διαγωνισμός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας ΑΜ-Θ για την προμήθεια ειδών διατροφής

Δημοσιεύθηκε στις 14/05/2018 08:59

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας ΑΜ-Θ, προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών διατροφής για τις ανάγκες των περιθαλπόμενων των έξι (6) παραρτημάτων του σε Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη και Κομοτηνή, συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00€ μη συμπ. ΦΠΑ.

Ημερομηνία λήξης των προσφορών: Τρίτη 22/05/2018 και ώρα 15:00 π.μ.

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού: Τετάρτη 23/05/2018 και ώρα 10:00 π.μ.

Πληροφορίες παρέχονται από την Οικονομική Υπηρεσία του Κέντρου στο τηλέφωνο 25313 52020 κα. Σκουλαρίδου Αναστασία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.