Διαγωνισμός της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης για την προμήθεια ειδών υπόδησης

Δημοσιεύθηκε στις 25/05/2018 14:09

Συνοπτικός διαγωνισμός της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης, με αποκλειστικό κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια ειδών υπόδησης για τις ανάγκες των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών Ξάνθης, Δράμας, Ορεστιάδας, Κορίνθου, Κω, Ταύρου, Αμυγδαλέζας και Λέσβου.

Προϋπολογισμός: 60.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Τόπος διενέργειας διαγωνισμού: Δ/νση Αστυνομίας Ξάνθης, Νέστου 2Α (2ος όροφος), Ξάνθη

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 08 Ιουνίου 2018, ώρα 10:30 π.μ.