Διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για την αποκατάσταση των παιδικών χαρών της κεντρικής πλατείας και της πλατείας Ευμοίρου

Δημοσιεύθηκε στις 11/06/2018 13:44

Συνοπτικός διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της αποκατάστασης των παιδικών χαρών της κεντρικής πλατείας και της πλατείας Ευμοίρου, συνολικού προϋπολογισμού 74.098,06€ (με το ΦΠΑ).

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ξάνθης, Πλατεία Δημοκρατίας και ώρα: 10:00 - 10:30 (ώρα λήξης προσφορών)

Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών Δήμου Ξάνθης, τηλ.: 2541026355