Διαγωνισμός της ΤΔ/41 Συντάγματος Πεζικού για την προμήθεια νωπών κρεάτων και πουλερικών

Δημοσιεύθηκε στις 19/07/2018 13:36

Η ΤΔ/41 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΙΚΟΥ "ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ"/4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με γραπτές ενσφράγιστες προσφορές, για την προμήθεια νωπών κρεάτων και νωπών-κατεψυγμένων πουλερικών για τη Μονάδα - Ανεξάρτητες Υπομονάδες και Υπηρεσίες της ΤΔ/41 ΣΠ.

Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας θα αποτελέσει η πιο συμφέρουσα τιμή από οικονομική άποψη (χαμηλότερη τιμή σε κάθε είδος ξεχωριστά) 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 33.000,00€.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: Παρασκευή 10 Αυγούστου 2018 και ώρα 10:00 π.μ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στη ΛΑΦ Σαμοθράκης.

Λοιπές πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό θα δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (07:00 - 15:00), από την ΤΔ/41 ΣΠ/4ο ΕΓ, Στρατόπεδο "ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΗ", Αλώνια Σαμοθράκης, ΤΚ 68002 στο τηλέφωνο 2541036304, τηλ.: 25510-41314 (εσωτ.: 2231 ή 2155)