Επαναληπτικός διαγωνισμός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας ΑΜ-Θ για την προμήθεια ειδών διατροφής - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Δημοσιεύθηκε στις 31/07/2018 14:02

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας ΑΜ-Θ, προκηρύσσει συνοπτικό επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών διατροφής για τις ανάγκες των περιθαλπόμενων των πέντε (5) παραρτημάτων του σε Δράμα, Καβάλα και Ξάνθη, συνολικού προϋπολογισμού 8.541,75€ μη συμπ. ΦΠΑ.

Ημερομηνία λήξης των προσφορών: Παρασκευή 10/08/2018 και ώρα 15:00 π.μ.

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού: Δευτέρα 13/08/2018 και ώρα 10:00 π.μ.

Πληροφορίες παρέχονται από την Οικονομική Υπηρεσία του Κέντρου στο τηλέφωνο 25313 50804 κ. Κυριακάκη Νικόλαο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.