Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου για την παροχή υπηρεσιών σίτισης

Δημοσιεύθηκε στις 20/08/2018 11:53

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου για κατάθεση σφραγισμένων οικονομικών προσφορών, για την παροχή υπηρεσιών σίτισης, από εταιρείες Catering, 196 δοκίμων αστυφυλάκων, για το χρονικό διάστημα από 03/09/2018 έως 14/09/2018 και από 04/10/2018 έως 07/10/2018.

Κατάθεση προσφορών θα γίνεται δεκτή έως και την Τρίτη 28 Αυγούστου 2018 και ώρα 10:00 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 2553026685 και 2553026681 (εσωτ. 9450)