Διαγωνισμός της 652 ΠΑΥΠ για την προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών

Δημοσιεύθηκε στις 12/09/2018 08:51

Η 652 Προκεχωρημένη Αποθήκη Υλικού Πολέμου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών (προμήθεια 6.250 τεμ. μπλε μπερέ οπλιτών), για κάλυψη επιτακτικών αναγκών Ν/Σ οπλιτών των Ε' και ΣΤ' ΕΣΣΟ του έτους 2018 και Α' και Β' ΕΣΣΟ του έτους 2019, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, συνολικής αξίας 50.000,00€.

Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: μέχρι την Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία της 652 ΠΑΥΠ (Στρατόπεδο "ΣΧΗ (ΠΖ) ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ ΙΩΑΝΝΗ" Δενδροποτάμου 1 - Εύοσμος Θεσσαλονίκης - ΤΚ: 56224, τηλ.: 2310576275).

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 09:30.