Διαγωνισμός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας ΑΜ-Θ για την προμήθεια επαγγελματικού πλυντηρίου ρούχων

Δημοσιεύθηκε στις 24/09/2018 08:50

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας ΑΜ-Θ, προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ενός (1) επαγγελματικού πλυντηρίου ρούχων για τις ανάγκες του Τμήματος Χρονίως Πασχόντων του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας, συνολικού προϋπολογισμού 12.000,00€ συμπ. ΦΠΑ.

Το κριτήριο αξιολόγησης - ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή χωρίς τον αναλογούντα ΦΠΑ, σε συνδυασμό με τις προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές.

Ημερομηνία λήξης των προσφορών: Πέμπτη 04/10/2018 και ώρα 15:00 π.μ.

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού: Παρασκευή 05/10/2018 και ώρα 11:00 π.μ.

Πληροφορίες παρέχονται από την Οικονομική Υπηρεσία του Κέντρου στο τηλέφωνο 25313 52020 κα. Σκουλαρίδου Αναστασία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.