Συλλογή προσφορών που αφορούν είδη αστυνομικού πρατηρίου και κυλικείου του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής

Δημοσιεύθηκε στις 24/09/2018 09:06

Στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής πραγματοποιείται εκπαίδευση πρωτοετών Δοκίμων Αστυφυλάκων για το χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο 2018 έως και τον Ιούλιο 2018. Ενόψει της εκπαίδευσης και διαμονής τους, εντός των εγκαταστάσεων του Τ.Δ.Α. Κομοτηνής πραγματοποιείται έρευνα αγοράς για τον εντοπισμό προμηθευτών για:

  • τα αναγκαία είδη (αστυνομικά είδα ένδυσης και υπόδησης, αστυνομικός εξοπλισμός – χειροπέδες, αστυνομικοί ράβδοι κ.λπ., είδη ατομικής καθαριότητας και υγιεινής κ.λπ.) που θα διατίθενται στο Αστυνομικό Πρατήριο και την εξεύρεση των χαμηλότερων τιμών προς όφελος των εκπαιδευομένων σε συνάρτηση με την άριστη ποιότητα.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές έως και την Δευτέρα 08/10/2018 και ώρα 11:00 π.μ. στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής, οπότε και θα γίνει η αποσφράγιση αυτών.

  • τα αναγκαία είδη που θα διατίθενται στο κυλικείο και την εξεύρεση των χαμηλότερων τιμών προς όφελος των σιτιζομένων σε συνάρτηση με την άριστη ποιότητα.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές έως και την Δευτέρα 08/10/2018 και ώρα 12:00 στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής, οπότε και θα γίνει η αποσφράγιση αυτών.