Εθνική Συνάντηση Αειφορικής Παραγωγής για Νέους

Δημοσιεύθηκε στις 30/08/2013 12:10

H Οργάνωση Γη πραγματοποιεί στις 27-29 Σεπτεμβρίου 2013 την Εθνική Συνάντηση Αειφορικής Παραγωγής για Νέους "Καλλιεργώ ένα βιώσιμο μέλλον"
Στη Συνάντηση μπορούν να συμμετέχουν νέοι και νέες 18 έως 30 ετών από όλη την Ελλάδα που επιθυμούν να γίνουν αγρότες ή ήδη έχουν ξεκινήσει σχετική δραστηριότητα.

Η Συνάντηση οργανώνεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Νέα Γενιά σε Δράση με την υποστήριξη του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, και τα έξοδα των συμμετεχόντων (διαμονή, μετακίνηση, διατροφή) καλύπτονται πλήρως από το Πρόγραμμα.

Στόχος της Συνάντησης είναι η ανάδειξη των δυνατοτήτων του αγροτικού τομέα της χώρας και της επιχειρηματικής του προοπτικής, η υποστήριξη καλών γεωργικών πρακτικών και η ενημέρωση των νέων αγροτών γύρω από τις σύγχρονες πολιτικές αγροτικής ανάπτυξης σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.