Διαγωνισμός για την εγκατάσταση και εκμετάλλευση αυτόματων πωλητών

Δημοσιεύθηκε στις 21/10/2020 10:52

Συνοπτικός Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός της XXV Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας, με έδρα το Πετροχώρι Ξάνθης, για την εγκατάσταση αυτόματων μηχανημάτων πώλησης, για την εξυπηρέτηση των Μονάδων και των Στρατιωτικών Καταστημάτων της Φρουράς Ξάνθης, με καταβολή μισθώματος από ιδιώτη.

Συνολική εγκατάσταση και εκμετάλλευση 17 αυτόματων πωλητών με μηνιαίου μίσθωμα.

Το προσφερόμενο ποσό μισθώματος ανά μήνα δεν πρέπει να είναι χαμηλότερο από 40€ μηνιαίως για αυτόματο πωλητή νερού – σνακ – ροφημάτων και 17€ για αυτόματο μηχάνημα παρασκευής ροφημάτων.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με υψηλότερη τιμή μισθώματος.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, στην XXV ΤΘΤ/4ο Επιτελικό Γραφείο/ΙΙ, Στρατόπεδο «Κων/νου Τριανταφυλλίδη», Πετροχώρι, είναι η Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 14:00.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό διαβάστε την επισυναπτόμενη περίληψη της διακήρυξης.