Διαγωνισμός για την προμήθεια νωπών κρεάτων – πουλερικών και παρασκευασμάτων αυτών

Δημοσιεύθηκε στις 11/11/2020 13:35

Ανοικτός διαγωνισμός της ΧΧ Τεθωρακισμένης Μεραρχίας «Μεραρχία Ιππικού – Μακεδονία» για την προμήθεια νωπών κρεάτων – πουλερικών και παρασκευασμάτων αυτών, για την κάλυψη των αναγκών σίτισης των στρατιωτικών Μονάδων – Ανεξ. Υπομονάδων – Υπηρεσιών που εδρεύουν στις Περιφερειακές Ενότητες Δράμας και Καβάλας, με εξαίρεση των Στρατιωτικών Υπηρεσιών (Λέσχες Αξιωματικών - ΚΑΑΥ Ν. Περάμου).

Η εκτιμώμενη δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α. ανέρχεται σε 188.000,00 €.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 23:59.

Διεύθυνση για την παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την ΧΧ ΤΘΜ/4ο ΕΓ/2, είναι στο Στρατόπεδο «ΛΓΟΥ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ», Καβάλα, ΤΚ 65404, τηλέφωνο: 2510-461241, φαξ: 2510-461260, email: xxtum@army.gr, xxmerarxia@yahoo.gr .