Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για φωτιστικά οροφής / κρεμαστά για λαμπτήρες LED Tube T8 και T5 καθώς και τύπου E27 και Ε14

Δημοσιεύθηκε στις 08/12/2020 09:18
Η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων προτίθεται να διενεργήσει ανοικτό διαγωνισμό Συμφωνίας – Πλαίσιο για «Φωτιστικά οροφής / κρεμαστά για λαμπτήρες LED Tube T8 και T5 καθώς και τύπου E27 και Ε14» για
τις ανάγκες φορέων του Δημοσίου.

Στο πλαίσιο αυτό στην ιστοσελίδα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων www.promitheus.gov.gr στο Πεδίο Διαβουλεύσεις βρίσκονται αναρτημένες οι  Τεχνικές Προδιαγραφές με Μοναδικό  Κωδικό  Διαβούλευσης:

1. Φωτιστικό οροφής τύπου σκαφάκι T8                    20DIAB000014455

2. Φωτιστικό οροφής τύπου σκαφάκι T5                    20DIAB000014456

3. Φωτιστικό οροφής 4 T8                                           20DIAB000014457

4. Φωτιστικό οροφής στεγανό T8                                20DIAB000014458

5. Φωτιστικό ψευδοροφής – χωνευτό T8                     20DIAB000014459

6. Γραμμικό φωτιστικό T8                                            20DIAB000014460

7. Φωτιστικό οροφής – πλαφονιέρα E27 / Ε14            20DIAB000014461

8. Φωτιστικό τύπου καμπάνα E27                                20DIAB000014462