Προγραμματισμός τροφοδοσίας κρατουμένων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης για το έτος 2021

Δημοσιεύθηκε στις 11/12/2020 09:58

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης για συνεργασία με εταιρίες catering για κάλυψη των αναγκών τροφοδοσίας κρατουμένων της Δ.Α. Ξάνθης για το έτος 2021, προκειμένου να  καταρτιστεί το ετήσιο πρόγραμμα σίτισης.

Τα αιτήματα επιθυμίας, θα πρέπει να αποσταλούν στην Δ.Α. Ξάνθης το αργότερο έως 11:00΄ της 16-12- 2020, ημέρα Τετάρτη, στην ταχυδρομική διεύθυνση: Νέστου 2Α - Ξάνθη - Τ.Κ. 67131, 2ος όροφος, Γραφείο 7. Η μη αποστολή αιτήματος επιθυμίας εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, θα εκληφθεί ως άρνηση. Η μη προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων, αποτελεί λόγο αποκλεισμού.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον αρμόδιο κ. Θωμά Στέρνακα, τηλ.: 2541084107.