Σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης (Burnout) και Ανθεκτικότητα

Δημοσιεύθηκε στις 29/12/2020 11:16

Στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως υπηρεσιών πληροφόρησης του Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ στο κείμενο πληροφόρησης της ενότητας «Θέματα Απασχόλησης» με τίτλο: "Σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης (Burnout) και Ανθεκτικότητα", γίνεται αναφορά στην έννοια, τις διαστάσεις και τα στάδια της επαγγελματικής εξουθένωσης. Επιπρόσθετα, γίνεται αναφορά στα αίτια και τα συμπτώματα της εξουθένωσης, και ολοκληρώνεται με την έννοια της επαγγελματικής ανθεκτικότητας και με προτάσεις  που έχουν ως στόχο την ανάπτυξη και ενίσχυση της ανθεκτικότητας του εργαζομένου, ως εργαλείου πρόληψης της ψυχοσωματικής του υγείας ώστε η  επαγγελματική του ζωή να συντελεί στην ολοκλήρωση και όχι στην εξουθένωσή του.