Ο ρόλος της επαγγελματικής συμβουλευτικής στην εκπαίδευση και κατάρτιση: Η περίπτωση ενηλίκων με χαμηλές δεξιότητες

Δημοσιεύθηκε στις 28/01/2021 14:24

Στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως υπηρεσιών πληροφόρησης του Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ  επισυνάπτεται το κείμενο πληροφόρησης της ενότητας  «Θέματα Απασχόλησης» με τίτλο: "Ο ρόλος της επαγγελματικής συμβουλευτικής στην εκπαίδευση και κατάρτιση: Η περίπτωση ενηλίκων με χαμηλές δεξιότητες".

Το περιεχόμενο του κειμένου αναφέρεται στις προκλήσεις που τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης καλούνται σήμερα να διαχειριστούν, εστιάζοντας στην περίπτωση ενηλίκων με χαμηλές δεξιότητες και διερευνώντας το κρίσιμο ρόλο της επαγγελματικής συμβουλευτικής ως προς εναλλακτικές διαδρομές αναβάθμισης δεξιοτήτων.