Διεξαγωγή έρευνας διερεύνησης παραγόντων υιοθέτησης ψηφιακών υπογραφών και πιστοποιητικών στην Ελλάδα

Δημοσιεύθηκε στις 09/02/2021 21:48

Δεδομένης της αυξανόμενης εξάρτησης όλο και περισσότερων παραγωγικών τομέων από τις ψηφιακές συναλλαγές και επικοινωνίες, παράλληλα με την ανάγκη αντιμετώπισης του προβλήματος της παραποίησης και πλαστοπροσωπίας του ψηφιακού περιεχομένου, η αποδοχή και χρήση των Ψηφιακών Υπογραφών από το ευρύ κοινό (φυσικά πρόσωπα) προβάλει ως βασικός στρατηγικός στόχος των κυβερνήσεων και οργανισμών. Αποτελεί δε ένα καθοριστικό βήμα για τη μετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή, μεταβάλλοντας δραστικά τον τρόπο αλληλεπίδρασης μεταξύ πολιτών, επιχειρήσεων, επαγγελματιών και κράτους.

Ειδικά η ΚΕΕΕ ως αναγνωρισμένη και εγκεκριμένη «αρχή εγγραφής» με τα κατά τόπους Επιμελητήρια ως "εντεταλμένα γραφεία" για την ταυτοποίηση και ενεργοποίηση ψηφιακών πιστοποιητικών, αναδεικνύεται ως ένας πρωτοπόρος οργανισμός προς την προώθηση και υιοθέτηση των (εγκεκριμένων) Ψηφιακών Υπογραφών από ένα σημαντικό μέρος των επιχειρήσεων και επαγγελματιών που εκπροσωπεί στην Ελλάδα.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο κ. Χρήστος Καρανικόλας, στα πλαίσια εκπόνησης διπλωματικής εργασίας για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) διεξάγει έρευνα η οποία απευθύνεται προς οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο πολίτη και αναζητά τις στάσεις και πεποιθήσεις του όπως αυτές διαμορφώνονται συνδυαστικά από τον προσωπικό καθώς και επαγγελματικό του βίο.

Σύνδεσμος για τη συμμετοχή στην ανώνυμη έρευνα: Έρευνα Υιοθέτησης Ψηφιακών Υπογραφών: https://forms.gle/AL5CtXyTgJ4rr4Ja7