Ορια ηλικίας προαιρετικής ασφάλισης μακροχρόνια ανέργων

Δημοσιεύθηκε στις 25/02/2021 09:18

Στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως υπηρεσιών πληροφόρησης του Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ  επισυνάπτεται το κείμενο πληροφόρησης της ενότητας «Ασφαλιστικά Θέματα» με τίτλο "Ορια ηλικίας προαιρετικής ασφάλισης μακροχρόνια ανέργων".