Ημερίδα Επιμόρφωσης Ενώσεων Καταναλωτών: "Καταναλωτές και Δίκαιο Ανταγωνισμού: Νέες Προοπτικές"

Δημοσιεύθηκε στις 12/03/2021 11:16

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, σε συνεργασία με την Κυπριακή Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού και σε συνέχεια της υπογραφής του <span data-mce-style="box-sizing: border-box;">Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των δύο Αρχών, θα πραγματοποιήσει τηλε-ημερίδα με θέμα  «<span data-mce-style="box-sizing: border-box;">Καταναλωτές και Δίκαιο Ανταγωνισμού: Νέες Προοπτικές», <span data-mce-style="box-sizing: border-box;">την Τρίτη 16 Μαρτίου 2021, ώρα 14.00 -18.00. 

<p data-mce-style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 1rem; text-align: justify; font-family: Arial; font-size: 16px; font-weight: normal; font-style: normal; color: #000000; word-break: break-word;"> Η Ημερίδα εντάσσεται σε μια σειρά δράσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού με σκοπό την ενίσχυση της συμμετοχής των ενώσεων καταναλωτών στην εφαρμογή του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού στο πλαίσιο αυτό και συνεχίζοντας τη συνεργασία της με τις Ενώσεις Καταναλωτών με τις οποίες έχει υπογράψει Μνημόνια Συνεργασίας, διοργανώνει ημερίδα προσβλέποντας στην ενίσχυση του ρόλου τους και στην επιμόρφωσή τους σε θέματα ανταγωνισμού, καθώς εκτιμά τον σημαντικό ρόλο των ενώσεων καταναλωτών σε μια υγιώς λειτουργούσα ανταγωνιστική αγορά. 

<p data-mce-style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 1rem; text-align: justify; font-family: Arial; font-size: 16px; font-weight: normal; font-style: normal; color: #000000; word-break: break-word;"> Στην ημερίδα θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι των ενώσεων καταναλωτών  ΕΚΠΟΙΖΩ, ΚΕΠΚΑ και ΙΝΚΑ-ΓΟΚΕ, με τις οποίες η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει υπογράψει <em data-mce-style="box-sizing: border-box;"><a data-mce-="" data-mce-style="box-sizing: border-box; color: #67b1d8; font-family: Arial; font-size: 16px; font-weight: normal; font-style: italic;" href="https://epant.gr/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2148&userid=4822&mailid=274" target="_blank"><span data-mce-style="box-sizing: border-box; text-decoration: underline;">σχετικά Μνημόνια Συνεργασίας καθώς και Κυπριακές Καταναλωτικές Ενώσεις.

<p data-mce-style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 1rem; text-align: justify; font-family: Arial; font-size: 16px; font-weight: normal; font-style: normal; color: #000000; word-break: break-word;"> Η ημερίδα θα καλύψει θέματα που άπτονται τόσο της δημόσιας όσο και της ιδιωτικής εφαρμογής του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού.

<p data-mce-style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 1rem; text-align: justify; font-family: Arial; font-size: 16px; font-weight: normal; font-style: normal; color: #000000; word-break: break-word;"> Επιπλέον, στο ανωτέρω πλαίσιο δράσεών της,  η Επιτροπή Ανταγωνισμού ακολούθως διοργανώνει στις 7 και 10 Μαΐου 2021 Διεθνές Σεμινάριο επιμόρφωσης ενώσεων καταναλωτών σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση Καταναλωτών (BEUC) και συμμετοχή εκπροσώπων από ενώσεις καταναλωτών από άλλα Κράτη Μέλη. Προσεχώς θα ακολουθήσει το σχετικό δελτίο τύπου.

<span data-mce-style="color: #0a0a0a; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: justify; caret-color: #444444; background-color: inherit;">Το πρόγραμμα της ημερίδας μπορείτε να το δείτε <em data-mce-style="box-sizing: border-box;"><a data-mce-="" data-mce-style="box-sizing: border-box; color: #67b1d8; font-family: Arial; font-size: 16px; font-weight: normal; font-style: italic;" href="https://epant.gr/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2150&userid=4822&mailid=274" target="_blank"><span data-mce-style="color: #0a0a0a; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: justify; caret-color: #444444; box-sizing: border-box; text-decoration: underline;">εδώ<span data-mce-style="color: #0a0a0a; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: justify; caret-color: #444444; background-color: inherit;"> ενώ μπορείτε να παρακολουθήσετε την ημερίδα ζωντανά από την σελίδα LiveStreaming της Επιτροπής Ανταγωνισμού στη διεύθυνση: <em data-mce-style="box-sizing: border-box;"><a data-mce-="" data-mce-style="box-sizing: border-box; color: #67b1d8; font-family: Arial; font-size: 16px; font-weight: normal; font-style: italic;" href="https://epant.gr/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2152&userid=4822&mailid=274" target="_blank"><span data-mce-style="color: #0a0a0a; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: justify; caret-color: #444444; box-sizing: border-box; text-decoration: underline;">www.epant.gr/consumers.